Forenings- og frivilligservice

frivillig 2018Har din forening brug for hjælp, vil du gerne være frivillig eller gøre brug af et frivilligt initiativ?

Der er hjælp at hente hos Frivilligcentret - vi er din dør til den frivillige verden! 

Faste aktiviteter og foredrag

fast ugentligHvad sker der egentlig i frivilligcentret? Er det gratis og kan jeg være med?

Se vores oversigt over de faste ugentlige aktiviteter i huset, samt hvem du kan kontakte, hvis du vil være! 

Samarbejde mellem virksomheder og foreninger

Hvad kan vi samarbejde om – og hvorfor?

I de seneste år er der kommet mere og mere fokus på samarbejde og partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Det kan fx være pengedonationer eller donationer af IT, kontorartikler eller møbler – men det kan også være virksomhedens medarbejdere, som bruger deres fritid eller arbejdstid på at hjælpe foreningen. Medarbejderne kan fx deltage i enkeltstående aktiviteter, hvor de deltager i et arrangement, hjælper med at male og renovere foreningens lokaler, arrangerer et virksomhedsbesøg eller afholder et kursus for foreningens frivillige. Medarbejderne kan også varetage løbende opgaver, hvor de i højere grad indgår i foreningens drift ved at hjælpe foreningen med IT, kommunikation og PR, fundraising, økonomisk og juridisk bistand eller ligefrem bliver lektiehjælpere eller deltager i værestedets daglige drift.

For virksomheden er der dog flere gode grunde til at indgå samarbejde med frivillige sociale foreninger. Virksomheden tager et socialt ansvar og styrker både arbejdsmiljø og image - og bliver dermed mere attraktiv som arbejdsplads. Undersøgelser fra ind- og udland viser, at virksomheden:

 • får gladere og mere engagerede medarbejdere
 • bedre kan tiltrække og fastholde medarbejdere
 • forbedrer virksomhedens omdømme eller image
 • opnår lokal forankring
 • øger konkurrencekraften og styrker bundlinjen

Foreningen kan derimod få adgang til:

 • nye kompetencer og muligheder
 • nye og anderledes frivillige
 • netværk & alternativ finansiering

Konsulentbistand til samarbejdet
I frivilligcentret ønsker vi at medvirke til et øget samarbejde mellem virksomheder og frivillige sociale foreninger, fordi vi tror, at det skaber nye muligheder – både for virksomheden, for foreningen og ikke mindst for borgerne.

Vi står til rådighed med konkret hjælp og sparring. På et møde eller i et konsulentforløb kan vi fx komme ind på:

 • Hvad er jeres motivation, og hvad vil I opnå?
 • Hvornår er samarbejdet en succes?
 • Hvad kan virksomheden tilbyde foreningen og omvendt?
 • Hvad vil I samarbejde om?
 • Hvordan hænger samarbejdet sammen med målsætninger og værdier?
 • Hvordan organiserer og plejer I samarbejdet?
 • Bør I udarbejde en samarbejdsaftale?
 • Hvordan vil I evaluere samarbejdet?

Nyhedsbrevet

seneste nyt 2018

 Der foregår altid en masse spændende foredrag, temadage etc. i frivilligcentret! 

Vil du opdateres på seneste nyt? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev eller find det seneste på facebook via linket til højre på siden! 

Foreningsvejviseren

vejviser

 

Hvilke foreninger eksisterer på Langeland, og hvordan kommer jeg i kontakt med dem?

Få et samlet overblik over alle øens foreninger i Foreningsvejviseren!