Medlemsforeninger

A

Anonyme Alkoholikere

Art2Change

Asperger Langeland

B

Bedre Psykiatri Sydfyn

Besøgs- og vågetjenesten Langeland

Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø

Børns Voksenvenner Langeland

Brætspilscaféen - Det Muntre Hjørne

C

Café Langeland

D

Danahus' Venner

Danske Handicaporganisationer Langeland

Datastuen Langeland

Datastuen Tryggelev

Diabetesforeningen Langeland

F

FLAG/LAG Langeland

Fotoklub Langeland

Foreningen Lindelse Sognegård

Foreningen til udgivelse af historisk årbog for Langeland og Strynø

G

Gigtforeningen Sydvestfyn

H

H.C. Ørstedselskabet

HjemVendingsProgrammerne

Hjerneskadeforeningen Sydfyn

Hjernesagen Vestfyn

Hjerteforeningens Lokalkomite Langeland

K

Koldkrigsmuseum Langelandsforts Venner

Kræftens Bekæmpelse Langelands Lokalforening

L

Landsbyklyngen Langeland og Strynø - Vi samler enderne

Langelands Biavlerforening 

Langelands Body og motionsklub 

Langeland Cykel og Løb

Langelands Hjertestarterforening

Langelands Museumsforening

Langelands Racefjerkræsklub

Langelands Svømmehalsforening

Langelands Traktor og Maskinsamling

Lindelse og Omegns Sogneforening

Lokalhistorisk arkiv for Humble, Lindelse og Tryggelev-Fodslette Sogne

M

Medicinhaverne 

Midtlangelands Husholdningsforening

N

NADA Langeland

Natteravnene

Netværksgruppen for angst

Netværksgruppen for Lungesyge

Nordlangeland Seniorklub

P

Polio og Ulykkespatientforeningen

R

Radikale Venstre Langeland (Støttemedlem)

Red Barnet Langeland

Rudkøbing Musikforening

Rudkøbing Pensionistforening

Rudkøbing Sogns Menighedspleje

Røde Kors

S

Scleroseforeningen

Senior Erhverv Svendborg

SF Langeland (Støtteforening)

Socialdemokraterne Langeland (støtteforening)

Støtteforening for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv

Sydlangelands Pensionistforening

T

Torsdagsklubben Lindelse

V

Venstre Langeland (støtteforening)

Voksenvenner for Unge 

Æ

Ældresagen Langeland